PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
Twee broers, één gedachte Twee broers, één gedachte

Als we lezen in Exodus 29 dan lezen we een op het oog langdradig en vreemd verhaal. Het gaat over de priesterwijding van Aaron, de broer van Mozes. Dit hoofdstuk is ook het enige waarin de naam van Mozes niet vermeld wordt. Centraal staat dus Aaron; zijn schitterende uitdossing en inwijding tot hogepriester staan tot in de details beschreven. Aaron wordt in het grote verhaal van Exodus geïntroduceerd met een kus; hij is zielsblij zijn broer te zien: ‘Hij trof hem bij de berg van God en kuste hem’ (Exodus 4:27).
Voortaan zouden ze samen optrekken, maar de broers waren heel verschillende mensen. Mozes is bescheiden en verlegen, maar ook een man die eist en de lat hoog legt. Aaron was heel anders. Hij was een geliefd man, die moeilijke zaken aan het volk kon uitleggen, openstond voor onderhandeling en compromissen kon sluiten, ruzies kon bijleggen, een vredestichter. Het was de gave en roeping van Mozes om een geïnspireerde leider te zijn, terwijl het talent van Aaron was om communicator tegenover het volk te zijn. Zo konden ze zich maximaal ontplooien en de gemeenschap dienen. In Exodus 4:15 staat het feitelijk met zoveel woorden: “Aaron zal voor Mozes mond zijn en Mozes zal voor Aaron god zijn”. Je zou kunnen zeggen: Mozes is het kanaal naar boven, Aaron de spreekbuis naar de buitenwereld.
Het geheim is dat ieder van de broers deed waarin hij het beste was en aan de ander datgene overliet waar die in uitblonk. Dat is een grote kunst en ook een continue taak voor ons als kerk: uitvinden waar je talent ligt en dat ten volle ontplooien en tegelijk accepteren waar je beperkingen liggen en zonder rancune aan anderen overlaten waar jij minder goed in bent.
Exodus 29 beschrijft Aarons finest hour: zijn uitdossing en inwijding. Stuk voor stuk trekt Aaron zijn attributen aan. In Numeri 20:26 wordt dan beschreven hoe hij het prachtige samenstel aan kleren weer uitdoet.
In vol ornaat klimt hij de berg op om er te sterven. Zijn broer Mozes en zoon Elazar vergezellen hem. Daar op de berg trekt hij zijn priesterkleding uit: de rijkversierde gordels, mantels en borststukken worden één voor één afgelegd. Als het ware versneld wordt metaforisch gedaan waar wij allemaal op onze oude dag aan moeten geloven, al gaat dat vaak geleidelijker. Ook wij leggen ooit onze attributen af waarmee wij ons zo lang en graag getooid hebben, de favoriete vaardigheden waarmee we ons ooit hebben kunnen onderscheiden worden minder en we nemen afscheid van onze functies en rollen.
Wat blijft er dan over? Daar, op die berg, zullen de broers Mozes en Aaron afscheid van elkaar hebben genomen. Vast ook met een kus. De joodse midrasj associeert die kus met Psalm 85:11: ‘trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus’. Liefde en vrede staan voor Aaron, waarheid en recht voor Mozes. Zonder elkaar kunnen ze niet. 
Ds. Sjoerd Muller
 

terug
 
 

Exspecto
datum en tijdstip 19-01-2019 om 18.30 uur
meer details

Ochtenddienst
datum en tijdstip 20-01-2019 om 19.00 uur
meer details

Clubben
datum en tijdstip 20-01-2019 om na de ochtenddienst
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.