PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
Kerk Kerk

Direct achter het kergebouw ligt gebouw 'Antenne. Behalve voor kerkelijke activiteiten is het gebouw ook beschikbaar voor vergaderingen, bijeenkomsten en recepties (in veel gevallen ook overdag).

lees meer »
 
Predikanten Predikanten

Ds. A.M. van de Wetering

Ds. S.H. Muller

 

lees meer »
 
Kerkenraad Kerkenraad

Iedere derde dinsdag van de maand vergadert de kerkenraad om 19.30 uur, behalve tijdens de vakantieperiode in de zomermaanden.

Voorbereiding van de kerkenraadsvergadering vindt meestal plaats op de tweede dinsdag van de maand. Stukken ter behandeling moeten voor deze dinsdag in het bezit van de scriba zijn.

lees meer »
 
Beraadsgroep Financiën & Beheer Beraadsgroep Financiën & Beheer

De kerkenraad heeft aan de Beraadsgroep Financiën & Beheer de volgende taken toebedeeld:

  • regelen van benoemingen, salariëring, ontslag, begeleiding e.d. van hen die in dienst van de kerk betaalde arbeid verrichten
  • onderhoud en beheer van de roerende en onroerende goederen van de kerk
  • exploitatie van de kerkelijke gebouwen
  • administratie van alle bezittingen en schulden en van alle inkomsten en uitgaven van de kerk
  • inning en administratie van periodieke bijdragen en andere inkomsten

lees meer »
 
Diaconale Beraadsgroep Diaconale Beraadsgroep

In de diaconievergaderingen komen de diakenen elke eerste woensdag van de maand bijeen. In deze vergadering worden zaken besproken over de zorg van de kerk voor mensen dichtbij en ver weg, die financieel of anders in de knel zijn gekomen, om zo het omzien naar elkaar tot uitdrukking te brengen.

lees meer »
 
Jeugdwerk Beraadsgroep Jeugdwerk Beraadsgroep

De Jeugdwerk Beraadsgroep is het overlegorgaan van het jeugdwerk in onze kerk.

lees meer »
 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau

Voor alle zaken betreffende de kerkelijke administratie.

lees meer »
 
Gemeenteblad Antenne Gemeenteblad Antenne

Dit eigen orgaan verschijnt doorgaans eenmaal per drie weken en wodt op elk adres, waarop leden van onze gemeente zijn ingeschreven, thuisbezorgd.

lees meer »
 
Website Website

Op de website van de Regenboogkerk krijgt u een indruk van wie we zijn en waarmee we bezig zijn. Bijdragen voor de website zijn welkom en kunnen gestuurd worden naar

lees meer »
 
Beamerteam Beamerteam

Het beamerteam bereikt u via het mailadres .


 

 
 

Exspecto
datum en tijdstip 19-01-2019 om 18.30 uur
meer details

Ochtenddienst
datum en tijdstip 20-01-2019 om 19.00 uur
meer details

Clubben
datum en tijdstip 20-01-2019 om na de ochtenddienst
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.